Перейти вгору

Виконуючих найчастішу роботу...

Praca tymczasowa wiąże się z wynajmowaniem od Agencji Pracy pracownika, za wcześniej ustaloną stawkę– comiesięczna faktura kosztowa dla Klienta. Prowadzenie kadrowo-płacowe, zakwaterowanie oraz wszystkie inne wymagania związane z zatrudnieniem leżą po stronie Agencji Pracy. Klient tylko dogląda, czy pracownik wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Agencja Pracy zapewnia stale obsadzony wakat.

 

Dzięki doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, możliwością sprawnego wdrożenia usługi oraz elastycznością we wzajemnych relacjach, współpraca z naszymi Partnerami układa się harmonijnie.