Перейти вгору

Дбання про чистоту і порядок на найвищому рівні

Zakres oferowanych przez nas usług porządkowych obejmuje utrzymanie w czystości banków, biur, placówek służby zdrowia, hal i magazynów, zakładów produkcyjnych, w tym również zakładów produkujących żywność, sklepów, dworców, placów i ulic, a terenów zielonych.

Wykonujemy także usługi codzienne w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, polegające na odkurzaniu, ścieraniu kurzy, czyszczeniu mebli, podlewaniu kwiatów, opróżnianiu koszy, utrzymaniu w czystości toalet, łazienek i klatek schodowych.

Przy usługach porządkowych stosujemy specjalistyczne urządzenia oraz profesjonalne środki czystości i chemię przemysłową.